Privacy policy

Dit privacy beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

 

I. Wie zijn we?

L’ARIN BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Waalsekaai 45, bus 501, 2000 Antwerpen, met KBO nummer: 0753.527.442.
U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:
Tel: 0488.249.545
Email: you@larin.be

 

II. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
– Identificatiegegevens: Wanneer je een bestelling plaatst zullen wij uw voornaam, naam, bedrijfsgegevens, land, straat en huisnummer, plaats, postcode, telefoon, email adres en BTW nummer indien van toepassing verwerken. Dit doen we zodat we uw bestelling kunnen afhandelen en leveren. - Gerechtsgrond: uitvoering van overeenkomst.

– Betalingsgegevens: Bij het afhandelen van bestellingen wordt uw IBAN rekeningnummer en alias bewaard zodat een terugstorting mogelijk is. - Gerechtsgrond: uitvoering van overeenkomst.

– Cookies: op basis van cookies verwerken we je IP-adres, details over je bezoek op onze website en  je surfgedrag. Dit doen we om de beste surfervaring te voorzien voor u. - Gerechtsgrond: voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming.

 – Nieuwsbrief: Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief verwerken we uw voornaam, naam en e-mail adres om u op de hoogte te houden van de nieuwigheden. Dit doen we voor het klantenbeheer en direct marketing. - Gerechtsgrond: voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming.


Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde van degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

 

III. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.
De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:
– U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
– Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
– Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;
Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met volgende derden om de daarnaast aangegeven redenen:
-…

 

IV. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. 

- Gegevens voor nieuwsbrieven worden doorgaans gedurende een periode van één jaar bewaard. 

- Facturatiegegevens: ingevolge de wettelijke verplichtingen rond boekhouding moeten deze stukken 7 of 10 jaar bewaard worden na de laatste factuurdatum.

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

 

V. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.
– Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
– De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
– Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
– Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, onder meer indien u niet tevreden zou zijn over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
– Het u verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. 

 

VI. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan ons contacteren via hogerstaande contactgegevens.

 

Cookie Policy

 

I. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden geplaatst op uw computer of mobiele telefoonbrowser door de websites die u bezoekt. Cookies worden wijdverspreid gebruikt om websites te laten werken, de gebruikservaring te verbeteren alsook bepaalde informatie aan de eigenaar van een website mee te delen.

 

II. Hoe kan u het gebruik van cookies aanvaarden of weigeren?

Gebruikers hebben steeds de mogelijkheid om de configuratie van hun computer aan te passen om ofwel alle cookies te aanvaarden, ofwel deze uit te schakelen dan wel hen te verwittigen wanneer een cookie wordt gebruikt. Het weigeren van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde gepersonaliseerde services niet kunnen aangeboden worden aan die gebruiker of dat een website niet meer volledig naar behoren werkt, wat met zich mee kan brengen dat een volledig gebruik van alle eigenschappen van onze website niet mogelijk is.

Als u het gebruik van alle of bepaalde cookies wenst uit te schakelen, dient u uw browserinstellingen aan te passen. Nu elke browser verschillend is, raden wij u aan om het ‘Help’-menu van uw browser te raadplegen om na te gaan hoe u uw voorkeuren aangaande cookies kan wijzigen.

 

III. Waarom gebruikt deze website cookies?

Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om uw gebruikservaring te verbeteren en onze website beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze website praktischer en interessanter te maken voor u. Dat doen we door de inhoud van de website aan te passen aan uw persoonlijke smaak en behoeften.

We gebruiken cookies ook om uw surfgedrag statistisch in kaart te brengen om een antwoord te krijgen op vragen zoals: hoe is een bezoeker op onze website terechtgekomen? Hoelang heeft een bezoeker actief op de website gesurft? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze website waar nodig verbeteren, en inspelen op de voorkeuren en noden van u en al onze andere gebruikers. Wij identificeren u niet op deze manier, doch verzamelen statistieken op geanonimiseerde wijze.

Wij gebruiken ook cookies van derden, zoals sociale netwerksites, voor marketing doeleinden.

 

IV. Welke cookies gebruiken wij en om welke doeleinden?

Op onze website worden cookies ingedeeld volgens hun gebruik. Algemeen onderscheiden we vier types cookies: technisch noodzakelijke cookies, statistische cookies, cookies aangaande voorkeuren en marketing cookies, waarvan de functionaliteiten hierna verder toegelicht worden.

Binnen deze vier types cookies, onderscheiden we de cookies ook naar hun herkomst in first-party en third-party cookies:

– De first-party cookies: dit zijn cookies die geplaatst en gebruikt worden door ons.

– De third-party cookies: deze cookies worden gemaakt en geplaatst door derden.

 

A. Technisch noodzakelijke cookies
Om de website zonder problemen te laten werken, zijn technisch noodzakelijke cookies nodig. Dankzij deze cookies kunnen wij ook de werking van onze website verbeteren. Deze cookies kunnen niet geweigerd worden bij het gebruik van de website.

Naam: ARRAffinity
Geplaatst door: JMS
Omschrijving: Deze cookie zorgt ervoor dat de bezoekerspaginaverzoeken in elke browsersessie naar dezelfde server worden gerouteerd.
Vervaltermijn: Sessie

Naam: ASP.NET_SessionId
Geplaatst door: JMS
Omschrijving: Wordt gebruikt om een geanonimiseerde gebruikerssessie door de server te onderhouden.
Vervaltermijn: Sessie
 
B. Statistische cookies
Deze cookies gebruiken we om het gebruik van de website te meten. Ze geven ons meer info over de prestaties en laadtijden van de website en specifieke webpagina’s. Deze data maakt het mogelijk om de gebruikerservaring te verbeteren. Wij gebruiken deze data enkel op anonieme basis. Deze cookies kunnen door u geweigerd worden bij het gebruik van de website.

Naam: ai_session en ai_user
Geplaatst door: JMS
Omschrijving: Deze cookie is verbonden aan de Microsoft Application Insights-software, die statistische informatie verzamelt voor apps die zijn gebouwd op het Azure cloudplatform. Zo kan zij het aantal gebruikers tellen dat in de loop van de tijd de website raadpleegt.
Vervaltermijn: Sessie

Naam: _ga
Geplaatst door: Google
Omschrijving: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Vervaltermijn: 2 jaar

Naam: _gat_UA-150717241-1
Geplaatst door: Google
Omschrijving: Deze cookie wordt geassocieerd met Google Universal Analytics en wordt gebruikt om het aantal aanvragen te beperken, waardoor het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer wordt beperkt.
Vervaltermijn: 10 minuten

Naam: Gid_
Geplaatst door: Google
Omschrijving: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Vervaltermijn: 24 uur
 
C. Voorkeuren cookies
Wij gebruiken voorkeuren cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld het mogelijk maken voor de gebruiker om te navigeren doorheen de verschillende pagina’s. Deze cookies stoppen met werken op het einde van een sessie (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker het browservenster sluit). Deze cookies kunnen door u geweigerd worden bij het gebruik van de website.

Naam: TawkConnectionTime
Geplaatst door: JMS
Omschrijving: Cookie die gebruikt wordt voor de live chatdienst die wordt aangeboden op onze website. Deze cookie onthoudt de eindgebruiker zodat eerdere chatgesprekken kunnen geïdentificeerd worden om de service te verbeteren.
Vervaltermijn: Sessie

Naam: Filter-29ecd148-8f77-4e91-b1ba-6d20a57b4114 en Filter-f165ff02-5bcb-4b69-a0fa-2bd9bdf7abf8
Geplaatst door: JMS
Omschrijving: Deze cookie zorgt voor de filterfunctionaliteit van de website. Het helpt bij het opslaan en van de door de bezoeker op de website ingestelde filters om de voorkeur voertuigen te tonen.
Vervaltermijn: Sessie

Naam: _hjClosedSurveyInvites
Geplaatst door: Hotjar
Omschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde uitnodiging voor een nieuwsbrief niet opnieuw verschijnt als deze al is getoond.
Vervaltermijn: 1 jaar

Naam: _hjDonePolls
Geplaatst door: Hotjar
Omschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde uitnodiging voor een peiling niet opnieuw verschijnt als deze al is ingevuld.
Vervaltermijn: 1 jaar
 
D. Marketing cookies
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken, a.d.h.v. het IP adres. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze cookies kunnen door u geweigerd worden bij het gebruik van de website.
 
Naam: _fbp
Geplaatst door: Facebook
Omschrijving: Deze cookie zal helpen om onze reclame te tonen aan bezoekers van onze website wanneer zij zich op Facebook of een digitaal platform van Facebook Advertising bevinden.
Vervaltermijn: 3 maanden

Naam: fr
Geplaatst door: Facebook
Omschrijving: Deze cookie zal helpen om onze reclame te tonen aan bezoekers van onze website wanneer zij zich op Facebook of een digitaal platform van Facebook Advertising bevinden.
Vervaltermijn: 3 maanden
 

V. Hoe kan u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over hoe wij cookies gebruiken, kunt u met ons contact opnemen aan de hand van onderstaande gegevens:
E-mail: you@larin.be
Adres: Rivierstraat 38, Laarne 9270 Belgiё

×
Welcome Newcomer